Gimcana de Valors a Mataró: Un Projecte de Transformació Social

El Grup de Mataró del Programa Vitamina ha dut a terme un ambiciós projecte de transformació social que ha revitalitzat l’esperit comunitari a través de la “Gimcana de Valors”. Aquest projecte, amb el suport de la fundació Iluro, va ser dissenyat i implementat per joves compromesos amb l’enfortiment dels valors cívics dins la seva comunitat.

La Gimcana de Valors va consistir en una sèrie d’activitats familiars a l’aire lliure, repartides per diversos barris de Mataró, amb l’objectiu d’impulsar la reflexió i la pràctica de valors com el respecte, la cooperació i la resolució pacífica de conflictes. Els joves del programa Vitamina van assumir un rol actiu en tot el procés: des de la investigació inicial sobre les necessitats específiques dels seus barris, fins al disseny i execució de les activitats.

Aquest projecte va ser una oportunitat per a que els participants demostrin la seva capacitat de lideratge ètic i social. Els joves van crear escenaris on els participants de la gimcana es trobaven amb simulacions de conflictes entre diferents valors. A través de jocs i diàlegs, les famílies participants van explorar com els valors poden entrar en conflicte i van aprendre estratègies per arribar a solucions que beneficien a tota la comunitat de manera pacífica i saludable.

L’impacte de la Gimcana de Valors va ser profund, no només en els joves que van dirigir el projecte, sinó també en els participants que van experimentar de primera mà la importància de construir una comunitat basada en el respecte mutu i la col·laboració. Aquestes activitats van servir per reforçar els lligams comunitaris i per recordar que cada ciutadà té un paper clau en la creació d’un entorn més just i inclusiu.

El suport de la Fundació Iluro va ser essencial per fer realitat aquesta iniciativa, proporcionant els recursos necessaris per a que els joves poguessin portar a terme les seves idees innovadores i transformadores. Així, la Gimcana de Valors no només va ser una demostració de lideratge juvenil, sinó també un exemple del que es pot assolir quan les organitzacions locals s’uneixen en suport del desenvolupament comunitari.

Amb iniciatives com aquesta, el Programa Vitamina continua demostrant el seu compromís amb la formació de joves líders que són capaços d’impactar positivament en les seves comunitats, promoure la pau i la cohesió social, i enfrontar-se als reptes del futur amb una base sòlida de valors ètics i socials.

Share the Post:

Notícies relacionades