NOVACT

L’Institut Novact de Noviolència – entitat impulsora del Programa Vitamina – és una associació sense ànim de lucre dedicada a la transformació de conflictes i la construcció de pau. Fa més de 20 anys que treballa a la regió Euromediterrània.  

El nostre compromís és impulsar canvis en contextos fràgils i afectats per conflictes, creant polítiques transformadores que promoguin la pau, defensin l’espai cívic, generin seguretat humana, justícia ecològica, justícia de gènere, justícia digital i previnguin els abusos d’empreses, amb l’objectiu d’aconseguir que les decisions que afecten el futur de les comunitats puguin ser preses per les mateixes comunitats. 

APODERAMENT JOVES

Posem al centre l’apoderament dels i les joves per tal de que esdevinguin un agent clau per a la cohesió social i la construcció de pau. En aquest marc es troba el programa Vitamina que busca promoure el lideratge ètic i la transformació social entre joves per tal d’incidir directament en entorns marcats per l’exclusió social, o en risc de ser-ho.

Es tracta d’una proposta que col·labora amb d’altres ja existents per a que, a través del treball comunitari, es pugui aconseguir generar un veritable canvi social. 

El Programa Vitamina està compromès amb persones i col·lectius de barris en risc d’exclusió social, proposant un treball de fons i llarg recorregut amb l’objectiu de  generar capital humà capaç de ser el motor del canvi social.  

Programa Vitamina

Què fem?

Es tracta d’un programa formatiu i de seguiment individual i grupal de 4 anys de duració  durant el qual les i els joves dissenyen, planifiquen, organitzen i implementen en grup un projecte de transformació social en el seu entorn.  

Els objectius 

1. Capacitar adolescents i joves perquè esdevinguin referents positius i liderin processos de transformació social en els seus barris i entorns personals. 
2. Fomentar i madurar la implicació i el compromís dels i les joves amb el seu entorn (barri, família, amistats). 
3. Crear vincles de qualitat pel canvi i la millora i educar en valors i en cultura de pau. 

A qui va dirigit? 

Treballem amb joves referents líders dels barris. Ho fem concretament amb aquells que estiguin implicats/des i compromesos/es amb ells i elles mateixes i amb entitats dels seus barris, com per exemple els clubs esportius, casals o entitats juvenils.