Empoderant el Futur: El Paper Crucial de la Visualització al Programa Vitamina

Les joves del quart any del Programa Vitamina han donat un pas significatiu cap al seu futur en participar en una mentoría grupal dirigida per Rita Sorogastúa, experta en desenvolupament personal i orientació professional. En aquesta sessió, les participants van tenir l’oportunitat de centrar-se en les seves metes futures i visualitzar el camí per aconseguir-les.

La mentoría va proporcionar un espai estructurat on les joves van poder reflexionar sobre les seves aspiracions i traçar un pla clar per aconseguir-les. Un aspecte destacat de la mentoría va ser l’èmfasi en la visualització del futur. Les participants van ser animades a imaginar vívidament on es veuen a elles mateixes en el futur i visualitzar els passos concrets que necessitarien prendre per arribar-hi. Aquesta pràctica no només els va proporcionar claredat i enfocament, sinó que també va tenir efectes psicològics positius.

La visualització del futur ha demostrat tenir un impacte significatiu en la psicologia humana. En visualitzar les seves metes i somnis, les persones poden experimentar un augment en la motivació, la confiança en si mateixes i la perseverança. A més, els ajuda a superar obstacles i a mantenir-se enfocades en els seus objectius a llarg termini.

En acabar la mentoría, les joves del Programa Vitamina van sortir amb una major claredat sobre les seves metes futures i un pla d’acció concret per aconseguir-les. L’experiència els va proporcionar les eines i la confiança necessàries per avançar cap a un futur ple de possibilitats i realització personal.

Volem expressar el nostre sincer agraïment a Rita Sorosgastua per la seva dedicació durant la mentoría grupal. La seva experiència i suport han estat un gran suport pel desenvolupament personal i professional de les joves participants del Programa Vitamina. En centrar-se en la visualització i la planificació estratègica, han donat un pas significatiu cap a la realització de les seves metes i somnis.

Share the Post:

Notícies relacionades