NOVACT i el Programa Vitamina

L’Institut Novact de Noviolència – entitat impulsora del Programa Vitamina – és una associació sense ànim de lucre dedicada a la transformació de conflictes i la construcció de pau. Fa més de 20 anys que treballa a la regió Euromediterrània. 

En el marc de la transformació i la prevenció de conflictes violents, treballem per a reforçar i acompanyar el rol de la societat civil com a actor central en la prevenció de conflictes, amb l’objectiu de reduir les violències i construir pau positiva. Posem al centre l’apoderament dels i les joves per tal de que esdevinguin un agent clau per a la cohesió social i la construcció de pau. 

Aquí s’emmarca el Programa Vitamina que busca promoure el lideratge ètic i la transformació social entre joves per tal d’incidir directament en entorns marcats per l’exclusió social, o en risc de ser-ho.

Es tracta d’una proposta que col·labora amb d’altres ja existents per a que, a través del treball comunitari, es pugui aconseguir generar un veritable canvi social. 

El Programa Vitamina està compromès amb persones i col·lectius de barris amb alta incidència de risc d’exclusió social, proposant un treball de fons i llarg recorregut amb l’objectiu de  generar capital humà capaç de ser el motor del canvi social.  

Share the Post:

Notícies relacionades